Anasayfa Medya Haberler Tarihten Bu Yana Toplu Yemek Kültürü, Catering’in Geçmişteki Ayak İzleri
Tarihten Bu Yana Toplu Yemek Kültürü, Catering’in Geçmişteki Ayak İzleri

Tarihten Bu Yana Toplu Yemek Kültürü, Catering’in Geçmişteki Ayak İzleri

Besler Catering, bütün Çukurova bölgesinde toplu ve taşımalı yemek hizmetiyle fark yaratmaya devam ediyor. Kaliteden asla ödün vermeden, en uzak mesafedeki müşterilerine bile eşsiz lezzetlerini aynı sıcaklıkta ve aynı tatta sunmayı başaran Besler Catering, sadece güzel yemekler hazırlaması ile değil, organizasyon becerisi ile de Çukurova bölgesindeki diğer Catering firmalarını geride bırakıyor. Bunun altında yatan neden ise yemek kültürünü önemseyen, lezzetin izlerini takip eden insanlar tarafından kurulup yönetiliyor oluşu. Kulağımıza her ne kadar çok yeni bir kavrammış gibi gelse de Catering (Toplu Yemek Hizmeti) geçmişi yüzyıllar öncesine kadar dayanıyor. İşte Besler Catering’in hazırladığı eşsiz lezzetlerle dolu Anadolu sofralarının iştahımızı kabartan tarihi…

Yemek kavramı insanlığın temel ihtiyaçlarından farklı olarak her zaman kutsal bir değer görmüş, önemli bir kültür. Anadolu coğrafyası da yemek kültürü oldukça köklü bir medeniyet havzası niteliğinde…

Anadolu Beylikleri Döneminde Toplu Yemek Hizmeti

Catering’in Anadolu’daki tarihinin izlerini ilk beylikler dönemine kadar sürmek mümkündür. Malazgirt Savaşı’nın ardından fethettikleri toprakların kendilerinin olacağı vaadiyle birçok Büyük Selçuklu komutanı Anadolu içlerine akınlar düzenleyerek kendi isimlerini taşıyan beylikler kurmuşlardı. Bu kaotik siyasal atmosfere bu beylerin her biri en büyük sofraları kurmak, en çok yoksulu doyurmak için adeta yarışa girmişlerdi. Düzenlenen ziyafetler ve kurulan aşevleri Anadolu topraklarının Catering sektörü ile tanışması anlamına geliyordu. Bu kültür Anadolu Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde de kurumsallaşarak varlığını sürdürmeye devam etti.

Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Toplu Yemek Organizasyonları

Toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı her zaman çok önemseyen Türk toplumu vakıf sistemi ve kurduğu imarethaneler aracılığı ile Catering (Toplu Yemek) sektörünün de temellerini atmıştı.

Bursa’nın fethinin ardından Orhan Gazi ile başlayan ve kesintisiz şekilde devam eden toplu yemek hizmeti Osmanlı kültürü içerisinde önemli bir yer tutardı. Kurulan imarethaneler, yoksullar için, öğrenciler ve yolcular için ücretsiz yemek hizmeti sunardı.

İmarethanelerin yanı sıra hanlar, kervansaraylar ve ordu içinde de toplu yemek organizasyonları düzenlenirdi.

Cumhuriyet Döneminde Toplu Yemek Sektörünün Gelişimi

20.yy’a gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu yerini genç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı. Genç cumhuriyet yurt genelinde başlattığı sanayileşme hamlesi sonucunda kentli işçi sınıfının doğuşuna yol açtı. Fabrikalarda çalışan işçilerin yemek ihtiyacını karşılamak, ihtiyaç duydukları kalori miktarını sağlayabilmek için modern toplu yemek (Catering) hizmetlerine büyük gereksinim vardı.

Bu yüzden Cumhuriyet dönemi bugün bildiğimiz modern anlamı ile Catering sektörünün doğuşuna sahne oldu. Elbette ki İkinci Dünya Savaşı ve 1929 Büyük Buhranı gibi hadiseler, ülkede güçlü bir özel sermayenin varlığına sekte vuruyordu. Bu yüzden ilk Catering hizmetleri kamu organizasyonları aracılığı ile bizzat devlet tarafından gerçekleştirildi. Fabrikalarda, ağır sanayi tesislerinde emekçiler için toplu yemek üretilmeye başlandı.

Aradan zaman geçti. Genç cumhuriyet eğitim alanında yaptığı atılımlar sayesinde önemli gıda ve kimya mühendisleri ve önemli şefler yetiştirmeyi başardı. Ülkenin dört bir yanına yayılan, sanayi tesisleri, yatılı okullar sayesinde de Catering sektörü hızla gelişti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından köyden kente göçün artması, güçlenmekte olan özel sermayenin de toplu yemek sektörüne büyük yatırımlar yapması sonucunda Catering sektörü hızla bugünkü seviyesine ulaşmaya başladı.

80’li yıllar önemli bir kırılma noktasıdır. Özendirici ve teşvik edici politikalar sayesinde Catering kültürü hızla yaygınlaşmış, artan talep sonrasında yabancı sermayenin de rekabete dahil olmasının ardından, kalite, teknoloji ve lezzet alanında birbirleriyle amansız bir yarışa giren firmalar hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Bugün Besler Catering, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve bu illere bağlı ilçelerde çok sayıda önemli kurum ve markaya Catering hizmeti veriyor. Hem yemeklerin kalitesi, hem şeflerin ustalığı, hem kullanılan teknoloji, hem de organizasyon kabiliyetiyle Çukurova bölgesinin tamamında toplu yemek sektöründe çıtayı zirveye taşıyan Besler Catering, sizlerin sevgisi ile büyümeyi sürdürüyor.

Eşsiz Besler lezzetleri ile tanışmakta geç kalmayın.

Taşımalı Yemek Hizmeti